Ventilationsfilter / Systemair / VTR 250 Frånluftsfilter