Ventilationsfilter / Systemair / Topvex 1500/TR04 Tilluftsfilter original före 2010-05-10