004.jpg

Enkel "kyla" i din ventilationsanläggning


I aggregat med korsströmsväxlare t.ex. Systemairs VM1 och 2, VVX/VX400/500/700, Essvex 55 samt Svenska fläkts Rexovent finns det sommarblock att ersätta värmeväxlaren med.

Ett sommarblock ersätter den uttagbara värmeväxlaren sommartid för att inte få värmeåtervinning när den ej är önskad.

Exempel

När du har 28 grader inomhus och det är 15 grader utomhus (t.ex på natten) blir tilluftstemperaturen ca 23 grader.

Med sommarblock skulle du kunna få en inblåsningstemperatur på ca 16-17 grader (temperaturen höjs något i kanalsystemet).