Injustering & OVK-besiktning


Frisk luft i bostaden är viktig för vår och husets hälsa

Du kan välja olika typer av ventilation. Det viktigaste är att ventilationen fungerar som den ska: tillför frisk luft och för bort fukt och förorenad luft.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet i de flesta byggnader.  En- och tvåbostadshus med Ftx ventilation behöver endast göra en första installationsbesiktning (OVK) innan systemet tas i bruk.

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs av behöriga kontrollanter.

Besiktningsmannen skall vid OVK besiktningen föra protokoll där resultatet av OVK besiktningen redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet ska OVK besiktningsmannen lämna till fastighetens ägare och ett exemplar ska skickas till tillsynsmyndighet för OVK i respektive kommun.

OVK -besiktningsmannen ska  även utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet "OVK" med angivande datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget efter utförd OVK besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Injustering av luftflöden.

Rätt inställda luftflöden är en viktig förutsättning för husets välmående och luftkvalitet. I samband med installation eller ombyggnad SKA alltid en injustering av ventilationssystemet göras.

Är du osäker om din ventilation är rätt inställd? Har du ändrat inställningar på donen/ventilerna? kontakta oss här för professionell rådgivning eller ring 020-22 22 00

Servicebolaget har OVK-behöriga besiktningsmän 

För att boka injustering av luftflöden och/ eller OVK-besiktning kontakta oss här eller ring 020-22 22 00