Ventilationsfilter / Systemair / VTC 700 Till/Frånluft original